با حکم حاج حبیب کوهی رئیس شورای سیاستگذاری جبهه ایستادگی استان اردبیل آقای رسول شاهی بعنوان دبیر جبهه ایستادگی در شهرستان گرمی منصوب شدند.

با حکم حاج حبیب کوهی رئیس شورای سیاستگذاری جبهه ایستادگی استان اردبیل آقای رسول شاهی بعنوان دبیر جبهه ایستادگی در شهرستان گرمی منصوب شدند.
در حکم ایشان به آقای شاهی در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری برای استفاده از ظرفیتهای جوانان عزیز در عرصه های مختلف مدیریتی، فرهنگی،سیاسی و اقتصادی آمده است.
در چهارچوب سیاست های کلی جبهه با همدلی همه اعضاء محترم در شهرستان گرمی و با استفاده ظرفیتهای موجود در شهرستان اهتمام خود را بهینه جبهه و اجرای برنامه های ابلاغی به کار بسته،موجبات تحقق آرمانهای والای امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری را فراهم آورید.