سه چهره استانی در مراسم تنفیذ؛ این برای اولین بار بود که در مراسم تنفیذ رئیس جمهور جدید، سه شخصیت از استان اردبیل حضور داشتند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، سه چهره استانی در مراسم تنفیذ؛ این برای اولین بار بود که در مراسم تنفیذ رئیس جمهور جدید، سه شخصیت از استان اردبیل حضور داشتند.

آیت الله سید حسن عاملی، به عنوان نماینده ولی فقیه در استان، ولی اسماعیلی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی، و علی نیکزاد به عنوان نائب رئیس مجلس و چهره نزدیک به رئیس جمهور جدید، حضور موثر و معناداری در مراسم تنفیذ داشتند.

به اعتقاد کارشناسان، نزدیکی و قرابت شخصیتهای استانی به مراکز قدرت، شخصیتها و نهادهای تصمیم گیر، می تواند شرایط مناسبی را در تخصیص منابع و بهبود شرایط استان، نسبت به ادوار قبلی داشته باشد.

انتهای پیام/