دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل از سند سازی و تصرف یکی از بهترین اراضی شهرداری در اردبیل خبرداد.

ناصر عتباتی پیش از ظهر امروز در ششمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اردبیل در سالن جلسات دادگستری کل استان اردبیل، با اشاره به تصرف یکی از بهترین اراضی شهرداری اردبیل اظهارداشت: فردی با سندسازی و تطمیع، بهترین اراضی شهرداری اردبیل را تصرف و با تغییر کاربری، این اراضی را به اشخاص مختلف واگذار کرده که ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان منتفع شده و اکنون یک پرونده بسیار سنگین است که توسط دستگاه قضایی استان اردبیل پیگیری‌های لازم و بسیار دقیق از جمله رد مال صورت گرفته و احکام سنگینی در برخورد با آن فرد انجام یافته است.

وی تصریح کرد: موضوع اصلی این است که اگر متولی امر یعنی شهرداری اردبیل نظارت‌های دقیق و کافی در این خصوص انجام می‌داد، اکنون با یک پرونده سنگین قضایی مواجه نبودیم.

دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل بیان کرد: متأسفانه مشاهده می‌شود در هر جایی که حقوق بیت‌المال تضییع شده، بخشی از آن به دلیل عدم توجه و نظارت دقیق و کافی دستگاه های مربوطه صورت گرفته است که در این خصوص متولیان اولیه حفظ بیت‌المال ابتدا باید دستگاه‌های اجرایی استان باشند.

عتباتی ادامه داد: همه ادارات و نهادهای اجرایی استان اردبیل مکلف هستند با نظارت دقیق در خصوص اراضی ملی و بیت‌المال از تضییع حقوق بیت‌المال پیش از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آورند و باید در مقابل هر تعاونی که با زارعان و کشاورزان توافق کرده و به دنبال تغییر کاربری اراضی هستند ایستاده و توافقات آنها را ابطال کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون مشاهده می‌شود اراضی درجه یک کشاورزی استان اردبیل مکان تاخت و تاز بنگاه‌های استان شده است و میلیاردها تومان پول رد و بدل می‌شود که در این راستا باید نظارت بر چنین اقداماتی تشدید شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل تشریح کرد: عدم مراقبت از منابع طبیعی و بیت‌المال متعلق به ادارات استان توسط خود نهادهای اجرایی که متولی اولیه در خصوص حفظ بیت‌المال هستند باعث ایجاد پرونده‌های سنگین در خصوص تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود.

عتباتی بیان کرد: متأسفانه در برخی نهادهای عمومی نظارت‌های درون‌مجموعه‌ای در حد صفر بوده و به دلیل عدم نظارت‌های دقیق و کافی این موضوعات تبدیل به پرونده‌های کیفری شده است.

وی گفت: جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی در راستای حفظ و حقوق بیت‌المال بوده لذا همه دستگاه‌های اجرایی باید در خصوص حفظ بیت‌المال اهتمام بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام/