در چند ماه اخیر سارقان بارها دریچه های آبیاری ها را دزدیده اند که این به یک معضل برای کشاورزان پارس‌‌آبادی تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری آذرمغان، دریچه‌های فرمانی کانالت آبیاری به دلیل دسترسی ساده به آن، هدف مناسبی برای سارقان است و می طلبد امور آب مغان نسبت به حفاظ و ترمیم این کانالت ها که آبیاری زمین های کشاورزان بسته به این دریچه ها دارد‌ اقدام کند.

تصویر ارسالی از سرقت دریچه های کانالت L۲ در روستای قره قباق حسنخانلو است.

 

  • نویسنده : علی زمانی