سرشماری پاییزه قرقاول در زیستگاه‌های مناطق شکار ممنوع نوار مرزی شمال استان اردبیل انجام شد.

رئیس اداره  نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان اردبیل روز شنبه گفت: این سرشماری با حضور محیط‌بانان و کارشناسان در زیستگاه‌های این پرنده برابر دستورالعمل سازمانی صورت می‌گیرد و جمعیت نسبی این گونه از طریق مشاهده مستقیم بدست می‌آید.
ودود رستم‌نژاد هدف از این سرشماری را تعیین جمعیت قرقاول موجود در زیستگاه‌های این گونه جانوری در زیستگاه‌های مناطق شکار ممنوع شمال استان از جمله شهرستان گرمی، بیله سوار و پارس‌آباد، پراکنش گونه قرقاول در مناطق و ارزیابی وضعیت زیستگاه‌ها دانست.

او افزود: به دلیل اشتراک زیستگاه بین ۲ کشور ایران و جمهوری آذربایجان، جمعیت قرقاول بین ۲ کشور در حرکت است و چنانچه عامل تهدید کننده‌ای در هر یک از زیستگاه‌های ۲ کشور به وجود آید قرقاول به نقاط امن تر کوچ می‌کند، به همین علت سرشماری دقیق این پرنده در منطقه دشوار است.

قرقاول نماد حیات وحش استان اردبیل معرفی شده و سرشماری آن هر سال در ۲ مرحله بهاره و پاییزه برای تعیین جمعیت این پرنده و چگونگی پراکنش آنها در زیستگاه‌های مربوطه سنجش و ارزیابی می‌شود.