مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:باید برای پدیده های نوظهوری همچون فضای مجازی قدرت ممیزی داشته باشیم قدرتی بر پایه قوانین و فرهنگ کشور ما باشد.

منصور حقیقت پور با اشاره به اتفاقات اخیر در فضای مجازی و آزار و اذیت دختری جوان اظهار داشت:ما در نظام و کشورمان نیازمند قوانینی برای مواجه با پدیده های نو ظهوری که می تواند فرهنگ ،آداب و رسوم  ما را  دگرگون  کند هستیم.

وی افزود: فضای مجازی ضمن امکانات خوبی که می تواند برای جامعه ما فراهم کند مثل شمشیر دولبه ای است خیلی راحت در این فضا  می شود شایغه پراکنی و افترا زد.

فضای مجازی می تواند بستر مناسب برای روشنگری باشد

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:در این فضا خیلی راحت  می شود آبروی کسی را ریخت و اذهان مردم را به مسایل نادرست سوق داد؛ البته فضای مجازی  می تواند بستر مناسبی برای اطلاع رسانی و روشنگری باشد .

وی اضافه کرد: حال سوال اینجا است که چه کسی مجوز این امورات را می دهد و چگونه در فضای مجازی به راحتی قمار بازی رواج یافته است؛قمار در فضای مجازی قانون می خواهد و امورات نامانوس با جامعه باید ممنوع شود.

ولنگاری های فضای مجازی با اعمال ممیزی ها باید ریشه کن شود

حققیت پور با بیان اینکه شبکه های مفتضح و غیراخلاقی به راحتی در فضای مجازی قابل استفاده است ابراز داشت:بستر استعمال مواد مخدر نیز از طریق فضای مجازی مهیا شده است و کاربران با تزریق  مقداری پول از مواد مخدر مورد نظر خود استفاده می کنند.

وی افزود:باید برای پدیده های نوظهوری همچون فضای مجازی  قدرت ممیزی داشته باشیم قدرتی که بر پایه قوانین قانون و فرهنگ کشور ما باشد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما بعد ظهور این  پدیدها های  به فکر راحل می افتیم اما در مورد فضای مجازی اینطور نباشدکه بعد از این که بستر هرگونه تخلف  باز شود و جوانان ما را آلوده کند بعد  به فکر تصمیم گیری باشیم.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست گذاری های موارد مطرح شده   باید توسط شورای فضای مجازی صورت بگیرد و مجلس،قوه قضایییه و نیروی انتظامی نیز  بر همین پایه قوانین وضع و عمل بکنند؛تحرک بیشتری از شورای فضای مجازی و مجلس برای ساماندهی فضای لازم است.

وی در پایان گفت:اینطور نباشد که  فضای مجازی عامل ایجاد فتنه باشد هماهگونه که در سالهای اخیر شاهد بودیم که این فضا در این قضایا چقدر پر رنگ بود.

انتهای پیام/