رسول سازگار در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان اظهار کرد: کشورهای مختلف از جمله ترکیه، چین، روسیه و …، در بحث توریسم و کشاورزی تئوری هایی دارند و می گویند ما ظرفیت و پتانسیل در حوزه‌های مطرح شده را داریم پس باید استفاده از این ظرفیت ها را به ۱۰۰ برسانیم. وی اظهار کرد: […]

رسول سازگار در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان اظهار کرد: کشورهای مختلف از جمله ترکیه، چین، روسیه و …، در بحث توریسم و کشاورزی تئوری هایی دارند و می گویند ما ظرفیت و پتانسیل در حوزه‌های مطرح شده را داریم پس باید استفاده از این ظرفیت ها را به ۱۰۰ برسانیم.

وی اظهار کرد: متاسفانه این مسئله در کشور ما علی رغم وجود ظرفیت های فوق العاده، نادیده گرفته شده است.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در کشور ما حداقل زیرساخت ها برای ظرفیت های کشاورزی و گردشگری آماده نیست اظهار کرد: ما بحث توریسم درمانی را داریم که نتوانسته ایم از این پتانسیل استفاده کنیم. البته در دوسال اخیر برخی شرکت ها با همکاری پزشکان کارهایی انجام دادند که این هم یک پویش مردمی است.

سازگار بروکراسی و قوانین سخت اداری را از جمله مشکلات کشور عنوان کرد و افزود: ما نیازمند یک سری قوانین ابتدایی هستیم که بتوانیم با استفاده از آن، کارها را راحت تر انجام دهیم.

وی اظهار کرد: ما از دولت انتظار داریم حداقل از افرادی برای مدیریت بخش ها استفاده کند که بتواند در راستای حذف قوانین دست و پاگیر موفق عمل کند.

کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کشور ما ظرفیت های فوق العاده در بحث کشاورزی و گردشگری دارد اما حداقل زیرساخت ها را نداریم.

انتهای پیام/

منبع