رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: محلی که برای احداث کتابخانه پیشنهاد شده است، حتی بدون توجه به گزارش لغزش‌های احتمالی که در گذشته متحمل شده است، در حال حاضر نیز مستعد لغزش است.

امیر دانش به همراه کارشناسان کارگروه مخاطرات زلزله، رانش و لغزش زمین استان در بازدید از منطقه کوتول آباد گرمی که یکی از مناطق رانشی از لحاظ زمین لغزشی در استان اردبیل می باشد با اعلام این مطلب افزود: شهر گرمی از لحاظ مخاطرات طبیعی از جمله سیل، زمین لغزش و ریزش سنگ‌ جزو مناطق پرخطر محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از لحاظ زمین لغزش بخش هایی از این شهر تاکنون چندین مرتبه متحمل این پدیده شده است و آثار تخریبی آن در ساختمان ها مشاهده می شود.

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: دلیل اصلی مستعد بودن شهرستان گرمی از لحاظ زمین لغزش، جنس لایه های رسوبی آن است و در این منطقه تناوبی از لایه های رسی، شیل، سیلت استون و ماسه سنگ وجود دارد که شیل و رس از نظر مقاومت برشی، لایه‌هایی بسیار سست می‌باشند.

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: از نظر زمین ساختی به نظر می رسد بخش های زیادی از شهر گرمی در داخل یک ناودیس بزرگ قرار دارد. شیب دار بودن و هوازدگی لایه های سطحی این ناودیس و تجمع و جریان آب زیرزمینی در فصل مشترک خاک سطحی و لایه سنگ زیرین استعداد لغزشی آنها به سمت خط القعر را افزایش داده و موجب تشکیل یک دامنه رسوبی واریزه ای نامتراکم و ناپایدار شده است.

دانش ادامه داد: خاک رس با جذب سطحی مولکول های قطبی آب متورم شده، مقاومت برشی خود را به مقدار قابل توجهی از دست داده و به اصطلاح جریان پیدا می‌کند، لایه های شیل نیز که سنگ رسوبی تشکیل شده از خاک رس است می‌تواند در اثر جذب آب و هوازدگی دوباره به خاک رس تبدیل شود.

دبیرکارگروه مخاطرات زلزله، رانش ولغزش زمین استان اردبیل تاکید کرد: به منظور پایدارسازی دامنه ها، زهکشی آبهای سطحی و زیرزمینی، احداث سیل بند و دیوارهای حائل برای جلوگیری از وقوع پدیده رگاب و شسته شدن پاشنه دامنه ها اولین اقدام است.

وی گفت: حدالمقدور از اجرای هرگونه عملیات خاکبرداری و خالی کردن پاشنه دامنه ها خودداری شده و از صدور مجوز ساخت و ساز در مناطق مستعد لغزش ممانعت شود و یا الزامات و مقررات ویژه جهت احداث بنا اندیشیده شود.

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل راه و شهرسازی استان اردبیل به زمین احداث کتابخانه در محل کوتول آباد گرمی اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه محلی که برای احداث کتابخانه پیشنهاد شده است، حتی بدون توجه به گزارش لغزش های احتمالی که در گذشته متحمل شده است، در حال حاضر نیز مستعد لغزش است، همانطور که مشاهده شد شیب لایه های سنگی دامنه آبهای نفوذی را در فصل مشترک خاک و سنگ به پایین دامنه یعنی به سمت ساختگاه پیشنهادی کتابخانه هدایت کرده است.

دانش تاکید کرد: اگرچه خطر لغزش و گسیختگی ناگهانی چندان محتمل نیست، اما جریان توده خاک دامنه به صورت خزشی وجود داشته و با خالی کردن پاشنه و ایجاد سطح آزاد، علاوه بر هدایت آب زیر زمینی، با حذف تکیه گاه دامنه، محل امنی برای توسعه ساخت و ساز فراهم نمی کند.