جسد جوانی که بر اثر ریزش چاه آب موقع حفاری دستی گرفتار شده بود، لحظاتی پیش با تلاش مردم و شرکت جهاد نصر حمزه و نیروهای انتظامی بیرون کشیده شد.

به گزارش آذرمغان، جسد جوانی که بر اثر ریزش چاه آب موقع حفاری دستی گرفتار شده بود، لحظاتی پیش با تلاش مردم و شرکت جهاد نصر حمزه و نیروهای انتظامی بیرون کشیده شد.
جسد این مرد جوان اهل روستای لکوان عصر امروز ساعت ۱۸ از درون چاه بیرون کشیده و به بیمارستان ولایت گرمی انتقال داده شد.