موشن گرافیک رویای سردار برگزیده اولین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال اردبیل بوده که به مناسبت روز قدس منتشر شد.

رویای سردار (برگزیده اولین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال اردبیل)

به مناسبت روز قدس

#قدس_خرمشهر_دیگر
#القدس_درب_الشهداء
#شهید_قدس

کاری از امیر مهدی زاده