صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به بی عملی بانکها در زمینه ساخت مسکن در کشور بیان کرد: به نظر می رسد این نقیصه بر سیاست اقتصادی و انقباظی دولت باز می گردد. وی تاکید کرد: به واقع دولت سیاست اش این است که بانکها در زمینه ساخت مسکن […]

صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به بی عملی بانکها در زمینه ساخت مسکن در کشور بیان کرد: به نظر می رسد این نقیصه بر سیاست اقتصادی و انقباظی دولت باز می گردد.

وی تاکید کرد: به واقع دولت سیاست اش این است که بانکها در زمینه ساخت مسکن در کشور فعلا همکاری لازم را نداشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: دولت اگر بخواهد، این مهم حتما از سوی بانکها مدنظر قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایط فعلی سیاست های اقتصادی دولت انقباظی است و بهانه این کار این است که سعی دارد تا تورم و نقدینگی را در جامعه کنترل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به واقع باید منابع بانکها به سمت رونق تولید و رونق اشتغال حرکت کند.

وی با بیان اینکه حتما رونق در بخش تولید مسکن تورم زا نیست و می تواند سایر بخش ها را به گردش دربیاورد، بیان کرد: بخش مسکن یک بخش پیشران بوده و می تواند اشتغال زایی در بسیاری از بخش ها را در پی داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به واقع تحرک در بخش مسکن باعث رونق اقتصادی خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع بازنگری های اقتصادی از سوی دولت بیان کرد: اینکه دولت به فکر بازنگری در فعالیت مدیران خود افتاده امری مهم است و حتما دولت باید یک فرمانده اقتصادی داشته باشد و به این موضوع توجه کند.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار