مینا نهامین در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: ما در ایام انتخابات نیز به مردم محلات سیزده‌گانه شهر اردبیل قول دادیم تا چهره محرومیت را از این مناطق برداشته و به برقراری عدالت کمک کنیم. وی با بیان اینکه در انتخاب شهردار اردبیل اعضای شورای شهر تحت فشار نبوده بلکه با تحقیق […]

مینا نهامین در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: ما در ایام انتخابات نیز به مردم محلات سیزده‌گانه شهر اردبیل قول دادیم تا چهره محرومیت را از این مناطق برداشته و به برقراری عدالت کمک کنیم.

وی با بیان اینکه در انتخاب شهردار اردبیل اعضای شورای شهر تحت فشار نبوده بلکه با تحقیق و بر اساس شایستگی افراد سوابق آنها را مورد بررسی قرار داده است، خاطرنشان کرد: هم سوابق کاری و هم رشته شهردار منتخب اردبیل مناسب و مطلوب است و به نظر ما بهترین گزینه شهرداری اردبیل محمود صفری بوده که با رأی همه اعضای شورای شهر مسئولیت و مدیریت این مجموعه را عهده‌دار شده است.

سخنگوی شورای شهر اردبیل افزود: همه اعضای شورای شهر عاقل و بالغ بوده و بدون اینکه تحت فشار بوده و یا معامله و مصالح پشت پرده‌ای باشد با در نظر گرفتن منافع و مصالح مردم شهردار اردبیل را انتخاب کردند تا به قسمی که در آغاز فعالیت شورای شهر خورده‌اند حافظ منافع مردم باشند و حتی منافع خود را بر منافع مردم ترجیح دهند.

نهامین بیان کرد: بعد از فراخوان در هفته گذشته ۱۳ نفر که توانایی حضور در جایگاه شهرداری اردبیل را داشتند رزومه کاری ارائه کردند تا از بین ۱۳ نفر مدارک و مستندات مورد بررسی قرار گیرد که یک نفر انصراف داده و پنج نفر نیز حائز شرایط لازم نشدند.

وی گفت: از ۷ نفر کاندیدای شهرداری اردبیل رأی‌گیری انجام شد تا در نهایت سه نفر انتخاب شدند که با انصراف محمد فیضی شورای شهر در جلسه غیررسمی برنامه‌های دو کاندیدا را مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا از بین شوقی و صفری، محمود صفری با کسب ۱۱ رأی به عنوان شهردار منتخب اردبیل معرفی شود.

سخنگوی شورای شهر اردبیل ادامه داد: در کنار رفع تبعیض و محرومیت از مناطق مختلف شهر شهردار پاکدست اردبیل باید به خیر و صلاح شهر بیندیشد و با اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام به توسعه متوازن اردبیل کمک کند.

انتهای پیام/

منبع