سردار اسماعیلی در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان با بیان اینکه در سال‌های اخیر اقدامات شاخصی در حوزه گازرسانی و توسعه زیرساختها انجام شده است گفت: در طی سالهای گذشته تعداد روستاهای گازدار شده با ۲۴۴ درصد رشد به یک هزار و ۳۷۴ روستا رسیده ضمن اینکه در همین مدت تعداد کل مشترکین گاز طبیعی در […]

سردار اسماعیلی در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان با بیان اینکه در سال‌های اخیر اقدامات شاخصی در حوزه گازرسانی و توسعه زیرساختها انجام شده است گفت: در طی سالهای گذشته تعداد روستاهای گازدار شده با ۲۴۴ درصد رشد به یک هزار و ۳۷۴ روستا رسیده ضمن اینکه در همین مدت تعداد کل مشترکین گاز طبیعی در استان با ۵۸ درصد رشد به ۵۱۲ هزار مشترک رسیده است.

وی تصریح کرد: همچنین طی هفت سال اخیر شاهد افزایش ۸۳ درصدی توسعه شبکه‌های تغذیه و توزیع گاز طبیعی بوده‌ایم.

مدیر عامل شرکت گاز اردبیل بیان کرد: چهار هزار و ۴۸۰ کیلومتر شبکه‌گذاری در سطح استان انجام شده که این مهم زمینه گازرسانی به روستاها و صنایع مهم در استان را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: درصد خانوار بهره‌مند روستایی از گاز طبیعی از ۵۶ به ۹۶ درصد افزایش یافته است که با احتساب تعداد ۱۱۰ روستای در حال اجراء میزان برخورداری و ضریب نفوذ گاز طبیعی در بین روستائیان به ۹۸.۵ درصد خواهد رسید و این در حالیست که ۱۰۰ درصد خانوار شهری استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

اسماعیلی از توجه ویژه به شهرستان‌های کم برخوردار و توسعه عدالت محور در عرصه گازرسانی اشاره کرد و گفت: برخورداری خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی در برخی شهرستان‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد بود که خوشبختانه اکنون به حدود ۹۶ درصد رسیده اند و تقریبا تمامی شهرستان‌ها به متوسط استانی نزدیک هستند.

انتهای پیام/

منبع