بازار؛ گروه بورس: شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با نماد شبصیر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ معادل ۲۵۱ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است.«شبصیر» با سرمایه ثبت شده ۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد […]

بازار؛ گروه بورس: شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با نماد شبصیر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ معادل ۲۵۱ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است.
«شبصیر» با سرمایه ثبت شده ۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مبلغ ۱۹۸۳ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.

همچنین هیات مدیره شرکت پتروشیمی قائد بصیر به مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی پیشنهاد کرد تا سرمایه فعلی شرکت از ۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان برسد. موضوع افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی و از محل سود انباشته است.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار