سخنگوی هیات نظارت مرکزی انتخابات استان اردبیل اظهار کرد: شایعه رد صلاحیت‌های گسترده کذب محض بوده و ما به‌عنوان امانت دار مردم بر اساس مر قانون عمل خواهیم کرد.

ولی اسماعیلی، سخنگوی هیات نظارت مرکزی انتخابات استان اردبیل در گفتگو با آذرمغان اظهار کرد: شایعه رد صلاحیت‌های گسترده کذب محض بوده و ما به‌عنوان امانت دار مردم بر اساس مر قانون عمل خواهیم کرد.

نماینده مردم گرمی مغان و انگوت در مجلس شورای اسلامی افزود: هیچ کس چه عوامل اجرایی و نظارتی حق دخالت دادن سلیقه ی سیاسی و جناحی خود در تعیین صلاحیتها را ندارد.

وی ادامه داد: از همه کاندیداها شوراهای استان که احساس وظیفه کرده و وارد میدان رقابت شده اند صمیمانه تشکر و قدر دانی می نمایم.

  1. انتهای پیام/