رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی کشور از اتصال خط راه آهن اردبیل به کشور جمهوری آذربایجان خبرداد.

محمدرضا رضایی کوچی در حاشیه بازدید از پروژه خط ریلی راه آهن اردبیل اظهارداشت: در حال حاضر پروژه راه آهن اردبیل فعال ترین پروژه بزرگ کشور است.

وی با اشاره به اینکه اگر پیگیری های نمایندگان استان اردبیل به وِیژه بدری نماینده اردبیل نبود، پروژه راه آهن اردبیل هم اکنون در این سطح گسترده فعال نبود افزود: بی شک اگر این پیگیری های  نبود تاکنون این پروژه به نتیجه نرسیده بود که جا دارد از تمامی نمایندگان استان اردبیل تقدیر و تشکر کنیم.

وی با بیان اینکه امروزه کشور ما بیشترین نیاز را به خطوط شبکه های ریلی برای حمل بار و مسافرین دارد، تصریح کرد: جاده های کشور دیگر کشش حمل این همه بار کامیون و مسافر را ندارد و باید در امر گسترش شبکه های ریلی دولت ومجلس پیش از بیش فعال تر عمل کند که این نیاز در مجلس درحال عملیاتی شدن است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: دولت و مجلس درصددند تمامی شهر ها و استان های کشور به شبکه های ریلی کشور متصل شود  تا از این طریق بتوانیم علاوه بر کاهش تصادفات جاده ای وتسریع و کاهش در حمل بار و مسافر در جاده های کشورب به اقتصاد کشور نیز کمک کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشور های توسعه یافته توجهشان به شبکه های ریلی گسترده است، تصریح کرد: در کشور ما تنها ۱۲ درصد عمده بار از طریق شبکه های ریلی کشور انجام می شود که امیدواریم این امار در سال های آینده با افزایش شبکه های ریلی افزایش یابد.

پیمانکاران راه آهن اردبیل هیچگونه دغدغه مالی تا پایان پروژه نخواهند داشت

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده و تأمین بودجه این پروژه عظیم ملی در اردبیل از با کمک دولت، مجلس و بانک ملی با تأمین اعتبار کامل پروژه راه آهن اردبیل – میانه پیمانکاران دیگر تا پایان این پروژه هیچگونه دغدغه مالی نخواهند داشت.

رضایی کوچی بیان کرد: خوشبختانه با بازدید های که صورت گرفت شاهد پیشرفت چشمگیری از پروژه خط ریلی راه آهن اردبیل میانه هستیم و قول میدهیم تا شهریور ماه سال ۹۸ ریل گذاری اردبیل تا فیروزآباد انجام شود.

نزدیکتر شدن ایستگاه راه آهن به مرکز شهر اردبیل

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه با بازدیدی که امروز از ایستگاه راه آهن اردبیل انجام شد، مشاهده شد که این ایستگاه فعلی فاصله زیادی با مرکز شهر اردبیل دارد و این امر دسترسی مسافرین را در آینده به شبکه ریلی با مشکل مواجه می کند، این موضوع پس از بررسی از سوی پیمانکاران این پروژه قرار شد در نزدیکترین نقطه به مرکز شهر راه اندازی شود.

رضایی کوچی گفت: این پروژه یکی از بزرگ ترین پروژه های کشور است که مناطق کوهستانی این پروژه را با سختی های زیادی روبرو می کند اما  با همت وتلاش نمایندگان استان، پیمانکاران این پروژه تا سال ۹۹ به نتیجه خواهد رسید.

انتهای پیام/ ه