علی نورعلی‌پور به عنوان رئیس هیات مدیره و حبیب احمدی به عنوان مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های استان اردبیل انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، در اولین جلسه خانه مطبوعات استان اردبیل سمت اعضای جدید اعلام شد.

طی این جلسه علی نورعلیپور به عنوان رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان اردبیل، حسین صدقی نایب رئیس هیات مدیره، محسن صباغی منشی هیات مدیره، مصطفی محمدی خزانه دار هیات مدیره، حبیب احمدی مدیر خانه مطبوعات و رئوف رحیمی جانشین مدیر خانه مطبوعات معرفی شدند.

در این دوره از انتخابات علی نورعلی پور،حبیب احمدی، مصطفی محمدی، حسین صدقی، رئوف رحیمی، فاطمه روحنواز، محسن صباغی، به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره، ناصربرزگر، رقیه پیامی، عباس نوروزی، مسلم نوروززاده به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره، سید امین موسوی، سید مهدی قدیرزاده به عنوان بازرسان اصلی و علی عبدی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شده بودند.

انتهای پیام/