مسئولین بسیج گرمی با شهردار جدید این شهر دیدار کردند.

به گزارش آذرمغان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمی، مسئول نهاد پیشرفت و آبادانی و مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه‌های گرمی با مهندس رسول حسن زاده شهردار جدید شهر گرمی دیدار کردند.