«شکل و محتوای نامگذاری سال جدید نشان می دهد که شعار سال نه تنها عوض نشده است بلکه جهش تولید به عنوان یک حرکت انقلابی مجدداً مورد تاکید قرار گرفته است» این بخشی از یادداشت شهرام محمدی فعال رسانه ای است که در بازار به رشته تحریر درآمده است.

شهرام محمدی؛ مقام معظم رهبری در سخنرانی آغاز سال جدید و در ادامه سنت چندین ساله نام‌گذاری سال ها، ضمن اشاره به اوضاع کشور و وضعیت تحقق شعار جهش تولید در سال گذشته، سال جدید را به نام «تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» نامگذاری کردند.

هرچند شیوع ویروس کرونا بر روند تولید و ساماندهی آن در سال گذشته تاثیر گذاشت اما واقعیت این است که نظام تولید در کشور از بی سامانی بسیاری رنج می برد به گونه‌ای که نه چهارچوب کلی حمایت جامع و کامل از تولید روشن و مشخص است و نه رفع موانع تولید به طور جدی و عملیاتی در دستور کار قرار دارد و بر همین مبنا علیرغم اراده نظام برای آغاز یک حرکت انقلابی جهت ایجاد جهش در حوزه تولید کشور، بخش اقتصاد و تولید دچار روزمرگی ها و آماردهی های نادرست شده و نتیجه تلاش‌ها در اقتصاد عمومی و وضعیت معیشت مردم خود را آشکار نمی سازد.

متاسفانه تولید در کشور گرفتار قوانین و مقررات دست و پاگیر و مدیران منفعل و ناکارآمدی است که نه تنها از آن پشتیبانی نمی‌کنند بلکه خود به موانع جدی آن تبدیل شده اند و قوای حاکم بر کشور باید برای برداشتن این موانع از فاز شعاروارد مرحله عمل شوند.

برای ایجاد جهش در تولید پشتیبانی ها و رفع موانع همزمان باید در دستور کار قرار باشد. پشتیبانی ها باید از مراحل شروع کسب و کار و ساده سازی آن، ورود سرمایه گذار به چرخه تولید، حفظ روند تولید و به ویژه در بازاریابی و بازاررسانی شروع شده و به طور مستمر تداوم یابد و البته در این میان مبارزه با پدیده قاچاق و کاهش هزینه‌های تولید نیز باید با اقدامات حمایتی و قانونگذاری و مقررات زدایی صورت پذیرد و لازم است این فرآیند به طور مستمر تحت نظارت و هدایت و رفع نواقص باشد.

وجود بیش از ۱۲ هزار قانون ضد و نقیض و گاه غیر ضرور و به تبع آن هزاران دستورالعمل، آیین‌نامه، بخشنامه و مقررات زاید، پیکره تولید را زیر چرخ دنده و دالان بوروکراسی های اداری له می کند و مدیران کم تحرک، عافیت طلب، ریسک ناپذیر و ناکارآمد نیز این فشار و پلشتی را افزایش می‌دهند لذا، نه جهش تولید به نتیجه مورد نظر می‌رسد و نه امکان حفظ کارآیی تولید فعلی و دوام آن فراهم می گردد.

از نامگذاری چند سال اخیر چنین برمی آید که نظام اسلامی سال‌هاست با نگاه ویژه به حوزه اقتصاد به صورت انقلابی به دنبال تقویت اعتماد ملی، رضایت‌مندی عمومی و تضمین امنیت ملی است چرا که دست یابی به اهداف مهم می‌تواند جهش ویژه‌ای برای ارتقای جایگاه نظام در سطح بین المللی و الگوسازی از آن فراهم سازد.

شکل و محتوای نامگذاری سال جدید نیز نشان می دهد که شعار سال نه تنها عوض نشده است بلکه جهش تولید به عنوان یک حرکت انقلابی مجدداً مورد تاکید قرار گرفته و برای تولید جهشی باید پشتیبانی و مانع زدایی ویژه ای در دستور کار قرار گیرد.

در سال ۱۴۰۰ که کشور به طور نصف به نصف توسط دولت فعلی و آینده اداره خواهد شد نه دولت فعلی این حق را دارد به بهانه برگزاری انتخابات و همچنین ماه های پایانی عمر خود از تلاش برای تحقق جهش در تولید، به عنوان یک امر مهم و استراتژیک داخلی و ببن المللی، کوتاه بیاید و نه دولت جدید می تواند به بهانه تشکیل کابینه و طولانی شدن پروسه استقرار دولت، بخش عمده وقت خود را صرف حوزه غیر اقتصادی نماید.

سال جدید باید سال ارتقای کمی و کیفی سطح تولید ملی و اقدامات جهش زا برای آن باشد به گونه‌ای که ثمرات آن در زندگی عمومی مردم به طور آشکار خود را نمایان سازد چرا که ایران اسلامی مملو از استعدادها و پتانسیل های خدادادی و انسانی است و برای دست یابی قله های پیشرفت، همت ویژه ای را می طلبد.