پیرموذن، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اردبیل گفت: تجار و بازرگانان با حل مشکل پیش رو در پیمان سپاری ارزی دلگرمی بیشتری را در فعالیت ها و اقدامات موثر در این حوزه به دست آوردند.

حسین پیرموذن در گفت و گو با خبرنگار آذرمغان، اظهار کرد: با تاکید بانک مرکزی پیمان سپاری ارزی مشکلاتی را برای تجار و بازرگان در سال گذشته به وجود آورده بود که با رفع موانع در این مسیر با تلاش وزیر صمت گره گشایی در صادرات و تقویت این نهاد اقتصادی را شاهد هستیم.

وی به شرایط سخت اقتصادی کشور و تاثیرگذاری کرونا را در این ایام یادآور شد و تصریح کرد: قطعا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با در نظر گرفتن شرایط کشور این دوره سخت را نیز با سربلندی سپری خواهند کرد اما آنچه که مهم به نظر می رسد پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست که مقام معظم رهبری در ابتدای سال و در مسیر حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به این موضوع تاکید کردند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: انتظار می رود در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها همه دستگاه ها به صورت جدی موانع پیش روی تولید، صنعت و اقتصاد کشور را احصا کرده و با دید کارشناسی سعی کنند مشکلات و موانع به صورت جدی و عملیاتی از جلوی راه سرمایه گذاران و صنعتگران برداشته شود.

پیرموذن به فسادآور بودن ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: همچنان بر این باورم که این ارز رانت و فساد به بار می آورد و بهتر است به جای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، مدیریتی در حمایت از گروه های نیازمند جامعه طراحی شود تا براساس این مکانیزم تأمین اجناس و نیازمندی های گروه های آسیب پذیر جامعه و درمان رایگان به انجام برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: به جای مدیریت صحیح در این عرصه، ما راه میانبر را در پیش گرفتیم و با تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بزرگترین ضربه را به نظام اقتصادی وارد می کنیم که انتظار می رود برای همیشه بساط این رویه غلط برچیده شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: در این شرایط سخت فعالان اقتصادی همچنان در صحنه حضور دارند به شرط آن که حسن مدیریت و پشتیبانی های عملیاتی را از متولیان و مسئولان اداری و اجرایی شاهد باشند.

انتهای پیام/