وزیر امور خارجه گفت: دسترسی سردار سلیمانی و تیم‌شان و نیروهای مقاومت در داخل سرزمین‌های اشغالی تا داخل اتاق خواب مقامات ارشد رژیم صهیونیستی بود و تصور نکنید بعد از سردار سلیمانی متوقف شد. انتهای پیام/ منبع

دسترسی سردار سلیمانی به اتاق خواب مقامات ارشد رژیم صهیونیستی

وزیر امور خارجه گفت: دسترسی سردار سلیمانی و تیم‌شان و نیروهای مقاومت در داخل سرزمین‌های اشغالی تا داخل اتاق خواب مقامات ارشد رژیم صهیونیستی بود و تصور نکنید بعد از سردار سلیمانی متوقف شد.

انتهای پیام/

منبع