دانش آموزان دبیرستان پسرانه شاهد(دوره اول) در مرحله منطقه ای قرآن و عترت و نماز خوش درخشیدند.

به گزارش آذرمغان، دانش آموزان دبیرستان پسرانه شاهد(دوره اول) در مرحله منطقه ای قرآن و عترت و نماز خوش درخشیدند.
۱- سید علیرضا علوی رتبه دوم انشای نماز پایه هفتم
۲-محمد هاشم وند رتبه دوم انشای نماز پایه هشتم
۳-محسن دولتی رتبه دوم انشای نماز پایه نهم
۴-امیرحسین صدیقی رتبه اول احکام پایه نهم
۵-سیدعلی رجایی رتبه دوم احکام پایه هشتم
۶-علی شکرپور رتبه اول احکام پایه هفتم
۷-رضاعزیزپوررتبه دوم اذان پایه هفتم
۸-امیرمحمدفیاضی رتبه سوم اذان پایه هشتم
۹-محسن مستی زاده رتبه اول اذان پایه نهم
۱۰-مهدی شهبازی رتبه اول قرائت تحقیق پایه هشتم
۱۱-حسین رضایی رتبه دوم حفظ قرآن پایه نهم
۱۲-امیرمهدی زکی زاده رتبه دوم مداحی پایه هفتم
۱۳-رضابرونوس رتبه دوم مداحی پایه هشتم
۱۴-ثامن غفارزاده رتبه دوم مداحیپایه نهم
۱۵-امیررضا عبادی رتبه اول مفاهیم پایه هشتم
۱۶-حسین ناصری رتبه دوم مفاهیم پایه نهم
۱۷-ابوالفضل قره خانی رتبه دوم نهج البلاغه پایه هشتم
۱۸- مهدی نوروزی رتبه سوم نهج البلاغه پایه نهم
۱۹-امیرعلی مجللی رتبه اول صحیفه سجادیه پایه هفتم
۲۰-مهدی برونوس رتبه دوم صحیفه سجادیه پایه هشتم

۲۱-آریا مستی زاده رتبه اول صحیفه سجادیه پایه نهم

۲۲-علی فلاحیان رتبه دوم مفاهیم پایه هفتم

۲۳- محسن مستی زاده رتبه اول قرائت ترتیل پایه نهم

و هم چنین کسب رتبه برتر استانی درنقاشی بیمه سلامت توسط دانش آموز سبحان پناهی

انتهای پیام/