باز ار / ارسلان خانزاده در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان اظهار کرد: درآمد ناشی از نفت برای کشورهای صادرکننده این منبع به مانند شمشیر دو لبه است. وی تصریح کرد: از یک سو ثروت حاصل شده از فروش نفت می تواند آهنگ توسعه مالی و رشد اقتصادی را به دلیل افزایش درآمد ملی، […]

باز ار /

ارسلان خانزاده در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان اظهار کرد: درآمد ناشی از نفت برای کشورهای صادرکننده این منبع به مانند شمشیر دو لبه است.

وی تصریح کرد: از یک سو ثروت حاصل شده از فروش نفت می تواند آهنگ توسعه مالی و رشد اقتصادی را به دلیل افزایش درآمد ملی، ارتقا دهد و از سوی دیگر رشد اقتصادی بلندمدت به دلیل عدم توازن در بخش های مختلف اقتصادی می تواند آسیب پذیر باشد.

استاد دانشگاه های اردبیل با بیان اینکه تجربه نشان داده تاثیر منفی وفور منابع طبیعی از جمله نفت بر رشد اقتصادی قابل توجه است اظهار کرد: در دنیا کشش قیمتی عرضه برای منابع طبیعی بسیار پایین است و در نتیجه درآمد حاصل از این منابع در نوسان است.

وی تصریح کرد: در همین راستا توسعه مالی در کشورهای نفتی یکی از راه های مقاوم سازی اقتصادی در برابر شوک های خارجی و نوسانات قیمتی است.

استاد دانشگاه های اردبیل اظهار کرد: یکی دیگر از پیامدهای منفی وجود منابع طبیعی در کشورهایی که اقدام به صادرات این محصولات می کند این است که نیاز به پس انداز و سرمایه گذاری را در این کشورها کاهش داده است.

خانزاده افزود: بررسی ها نشان می دهد کشورهای عضو اپک در چندسال اخیر با وجود بالا بودن نرخ سرمایه گذاری، نسبت به کشورهای غیرنفتی رشد اقتصادی پایین تری دارند.

انتهای پیام/