حسین بشیری کیوی؛ پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان: سال هاست که دست فروشان فضای شهری اردبیل را به شنبه پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان تا جمعه پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان تبدیل کرده اند. ابتدا دست فروشان فقط در پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان و خیابان منتهی به پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان بسات خود را پهن می کردند و […]

حسین بشیری کیوی؛ پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان: سال هاست که دست فروشان فضای شهری اردبیل را به شنبه پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان تا جمعه پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان تبدیل کرده اند.

ابتدا دست فروشان فقط در پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان و خیابان منتهی به پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان بسات خود را پهن می کردند و در ادامه با بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ وانت بار خیابان های اردبیل را تسخیر کردند و در ادامه نیز کامیون ها هم به خیابان های شهر آمدند.

واضح است که مافیایی این دست فروشی را هدایت می کند و تا به امروز در خیابان ها جولان می دهند و مدیران ارشد هم نتوانسته اند تا به امروز دست فروشان را مدیریت کنند.

در هر روی به برخی از آسیب های این اتفاق اشاره اشاره می شود؛

اول اینکه دست فروشان ریخت شهری اردبیل را کریه و زشت کرده اند و این وضعیت زیبنده اردبیل شهر توریستی نمی باشد.

دوم اینکه بار ترافیکی شهر را افزایش داده است در واقع لاین اول خیابان را دست فروشان به خود اختصاص داده اند و مشتری ها هم در لاین دوم توقف می کنند برای خرید که باعث ترافیک و حتی تصادف می شود.

سوم اینکه دست فروشی اصولا در روستاها و عشایر اتفاق می افتد حال این رفتار در شهر کنش شهروندی را به رفتار تقلیل می دهد.

چهارم اینکه هر نوع کم فروشی قابلیت پیگرد ندارد چرا که نه پروانه کسب دارند و نه به نهاد و سازمان پاسخگو نیستند.

پنجم اینکه دست فروشی به بستر خشونت شهری تبدیل شده است.

در هر حال سامان دهی دست فروشان نیازمند کار بنیادی و اساسی در اردبیل است و اگر این امر مهم و خطیر مدیریت نشود ناهنجاری اجتماعی روزبه روز افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/

منبع