واکسن کرونای ایرانی «کوو ایران برکت » با بهره برداری از سه خط تولید در شهرک دارویی برکت شهرستان ساوجبلاغ استان البرز تولید می شود. انتهای پیام/ منبع

واکسن کرونای ایرانی «کوو ایران برکت » با بهره برداری از سه خط تولید در شهرک دارویی برکت شهرستان ساوجبلاغ استان البرز تولید می شود.
انتهای پیام/

منبع