رییس اداره منابع آب گرمی از برداشت نخاله‌های ساختمانی و دپوی خاک‌های انباشته شده در بستر و حریم رودخانه گرمی چایی خبر داد.

رضا بدرزاده، رییس اداره منابع آب گرمی اظهار کرد: در پی گزارش‌های رسیده مبنی بر تخلیه نخاله‌های ساختمانی و دپوی خاک در بستر رودخانه گرمی چایی با هدف تصرف اراضی بستر رودخانه، با دستور دادستان عمومی و انقلاب گرمی گروه‌های نامحسوس تلفیقی گشت و بازرسی اداره منابع آب شهرستان گرمی با ماموران انتظامی تشکیل و پس از انجام گشت‌های نامحسوس متخلفان شناسایی و تحویل قانون شدند.

وی افزود: بدنبال پیگیری‌های قضایی بعمل آمده تمامی نخاله‌های انباشت شده توسط عاملان تخلف برداشت و اراضی تصرف شده آزادسازی و بازه مورد نظر اعاده به وضع سابق شد.