سلاجقه با بیان اینکه در بحث کشاورزی و مصرف آب و استفاده از سموم باید وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را انجام دهد، اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی نقشه الگوی کشت و همچنین ساماندهی چاه‌های غیر مجاز را باید در دستور کار خود قرار دهد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: وزارت صمت […]

سلاجقه با بیان اینکه در بحث کشاورزی و مصرف آب و استفاده از سموم باید وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را انجام دهد، اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی نقشه الگوی کشت و همچنین ساماندهی چاه‌های غیر مجاز را باید در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: وزارت صمت ملکف به استفاده از برقی کردن خودروها است که به نظر می رسد رویکرد وزارت صمت هم در این زمینه مناسب بوده است.

وی بیان کرد: در زمان حاضر شاهد دگر زیستی تنوع زیستی هستیم، به طوری که این موضوع در قسمت های پایینی جنگل های شمال روی داده است بنابراین برای پیشگیری و جلوگیری از افزایش و تبعات آن باید تمامی دستگاه ها همکاری لازم را انجام دهند.

طبق بررسی های صورت گرفته میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ایران بسیار بالاتر از نُرم جهانی است بنابراین باید در این بخش، از گونه های کم آب بر استفاده کرد

وی با بیان اینکه میانگین مصرف آب در بخش کشاورزی در جهان ۶۰ درصد است گفت: طبق بررسی های صورت گرفته میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ایران بسیار بالاتر از نُرم جهانی است بنابراین باید در این بخش، از گونه های کم آب بر استفاده کرد.

سلاجقه خاطر نشان کرد: تغییر اقلیم مسئله ای است که باید برای جلوگیری از افزایش آن اقداماتی از جمله تغییر روند خورد و خوراک و جلوگیری از اسراف گرایی را انجام داد. کاهش مصرف انرژی و تغییر الگوی مصرف به سمت انرژی های خورشیدی و سرمایه‌گذاری در بحث انرژی بادی را از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری دستگاه ها برنامه ملی تغیر اقلیم را تدوین کند و دستگاه های اجرایی در این بخش هم باید در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار