مسایل حوزه میراث فرهنگی شهرستان گرمی با حضور اعضای فراکسیون گردشگری مجلس بررسی شد.

میرحمایت میرزاده، نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی مسایل حوزه میراث فرهنگی شهرستان گرمی با اعضای فراکسیون گردشگری مجلس گفت: میراث فرهنگی باید به معنای واقعی کلمه پاس داشته شود و لازم است در مجلس اقدامات اساسی برای ثبت سریع داشته های معنوی مناطق و قومیت های مختلف کشور انجام بگیرد.
وی افزود: اقدامات بسیار خوبی در سالهای گذشته در حوزه گردشگری در استان انجام گرفته و فعالیت های اداره کل میراث فرهنگی استان بسیار ارزنده و قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: تبلیغات اصلی ترین کاری است که باید در حوزه گردشگری انجام گیرد و ما باید در مجلس برای این زمینه اعتبار ویژه ای در نظر بگیریم.
میرزاده خاطرنشان کرد: لازم است بسترهای لازم برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری فراهم شود و این موضوع باید مورد توجه وزارتخانه جدید میراث فرهنگی قرار گیرد.

جبار کوچکی نژاد، رییس فراکسیون میراث فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: کشور ما ظرفیت های بسیاری در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد اما تاکنون برنامه مدونی در این حوزه در کشور وجود نداشت.
وی ادامه داد: تشکیل وزارت میراث فرهنگی می تواند گام مهمی در توسعه صنعت گردشگری و نکاه تخصصی به حوزه های میراث فرهنگی و صنایع دستی باشد.