جلسه کارگروه مدیریت پسماند با حضور روسای دستگاه‌های مربوطه به ریاست مهندس اقبالی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار گرمی برگزارشد.

به گزارش آذرمغان، جلسه کارگروه مدیریت پسماند با حضور روسای دستگاه‌های مربوطه به ریاست مهندس اقبالی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار گرمی برگزارشد.

لزوم تعیین تکلیف و ساماندهی محل دفن زباله های شهری، فنس کشی، تشکیل اکیپ پایش مدیریت پسماند، اهتمام جدی دهیاران در مبحث مدیریت پسماند روستایی و برخورد با عوامل تهدید کننده امنیت بهداشتی و زیست محیطی جامعه، ورود شهرداران بر موضوع تفکیک زباله از مبدأ از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.