جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی شهرستان گرمی با حضور استاندار اردبیل در فرمانداری برگزار شد.
جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی شهرستان گرمی با حضور استاندار اردبیل در فرمانداری برگزار شد.
پروژه چهار خطه کردن گرمی – بیله سوار، آبرسانی و شهرستان شدن انگوت از موارد مطرح شده در این جلسه بود.