ثبت نام بدون آزمون مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي و انگوت آغاز شد.

ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی و انگوت آغاز شد.
در بیش از ۶٠ رشته تحصیلی:
حقوق،مدیریت،حسابداری،اموراداری،تربیت بدنی و رشته های مهندسی (عمران،تاسیسات،برق،مکانیک،کامپیوتر) و …
شماره تماس ۳۳_ ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱
۰۹۰۱۲۹۷۳۳۰۴
#انتخاب_رشته_خوب_حق_شماست

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی