در نامه‌های جداگانه از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراتب ثبت خانه خنلار وکیلی واقع در روستای وان علیا بخش موران گرمی به عنوان اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار اردبیل ابلاغ شد.

دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌هایی جداگانه به اکبر بهنام‌جو، مراتب ثبت پنج اثر فرهنگی‌تاریخی در این استان را به او ابلاغ کرد.

در متن یکی از نامه‌های دکتر مونسان خطاب به استاندار اردبیل آمده است:

«در اجرای بند (ج) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی ”مدرسه فرهنگ“ واقع در استان اردبیل، شهر اردبیل، میدان ورزش، خیابان شهید مدرس، روبه‌روی کتابخانه عمومی و اداره‌کل پست که پس از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۳۲۴۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، ابلاغ می‌گردد.

اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی‌ربط در استان ابلاغ شود و از نتیجه این وزارت را مطلع نمایند.»

همچنین در نامه‌هایی جداگانه از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراتب ثبت چهار اثر فرهنگی تاریخی دیگر به شرح زیر به استاندار اردبیل ابلاغ شد:

  • ۱- «قلعه یری آلوارس» واقع در استان اردبیل، شهرستان سرعین، بخش مرکزی، دهستان آلوارس، شمال غرب روستای آلوارس به شماره ۳۲۴۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰،
  • ۲- «خانه خنلار وکیلی» واقع در استان اردبیل، شهرستان گرمی مغان، بخش موران، دهستان اجارود شرقی، روستای وان علیا به شماره ۳۲۴۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰،
  • ۳- «تپه‌های قاراتوره» واقع در استان اردبیل، شهرستان پارس‌آباد مغان به شماره ۳۲۴۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰،
  • ۴- «خانه خاندان مؤذن‌زاده اردبیلی» واقع در استان اردبیل، شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، شهر اردبیل، خیابان امام، کوچه تازه شهر (بابلان)، جنب مسجد شهر به شماره ۳۲۵۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۴.