دانشگاه آزاد اسلامی گرمی از ثبت نام تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه در سال ۹۸ خبر داد.

تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی از ۲۳ تا ۲۶ آبان ماه آغاز می‌شود.
داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد که براساس کارنامه صادره مجاز به انتخاب رشته شده اند ( اعم از پذیرفته شدگان یا مردودین اعلام نتیجه قبلی این مقطع و یا افرادی که در مرحله قبل انتخاب رشته ننموده اند) می توانند با مراجعه به سامانه http://azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
رشته محل های واحد گرمی (٣٩١)
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مهندسی عمران-سازه
مدیریت کسب وکار-مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی
مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
مدیریت دولتی-خط ومشی گذاری عمومی
حسابداری
حقوق خصوصی

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی