اردبیل- مهدیزاده، مدیر واحد نمونه تولیدی کشوری گفت: با تدبیر مسئولان بهتر است واحدهای تولیدی موفق مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلات بانکی ممتاز بگیرند. انتهای پیام/ منبع

اردبیل- مهدیزاده، مدیر واحد نمونه تولیدی کشوری گفت: با تدبیر مسئولان بهتر است واحدهای تولیدی موفق مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلات بانکی ممتاز بگیرند.
انتهای پیام/

منبع