بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران، ادارات ، مدارس و دانشگاه های استان تهران فردا چهارشنبه چهارم خرداد تعطیل اعلام شد. انتهای پیام/ منبع

بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران، ادارات ، مدارس و دانشگاه های استان تهران فردا چهارشنبه چهارم خرداد تعطیل اعلام شد.
انتهای پیام/

منبع