طبق اعلام سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، زمین چمن استادیوم ایثار شهرستان گرمی با اختصاص 33 میلیارد ریال اعتبار تا پایان سال 99 به بهره برداری می‌رسد.

برادران، مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل اظهار کرد: تنها زمین چمن شهرستان گرمی با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی که تاکنون ۷ میلیارد ریال هزینه برده که در سفر ریاست جمهوری جهت تکمیل، ۳۳ میلیارد ریال اختصاص یافت که تا پایان سال ۹۹ افتتاح شده و دراختیار جامعه ورزشی قرار گیرد.
وی با اشاره به عدم وجود سالن جهت برگزاری مسابقات بین المللی و سرانه پایین اماکن ورزشی شهرستان گرمی نسبت به کل استان، افزود: افزایش اماکن ورزشی یکی از ضرورت ها در شهرستان گرمی بوده و در این خصوص، احداث سالن مسابقات دراین شهرستان یکی از اولویت های استان قرار گرفت تا در راستای توسعه زیر ساخت و پیشرفت ورزش گرمی گام برداریم.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل خاطرنشان کرد: جهت ایجاد سالن ۳ هزار نفری؛ سال جاری ۲۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده بود که در سفر ریاست جمهوری به اردبیل جهت تکمیل تا پایان سال آینده ۱۰ میلیارد ریال دیگر اختصاص یافت.
برادران در پایان گفت: در سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل ۱۳ پروژه استان در اولویت بهره برداری قرار گرفتند که برای کل پروژه ها ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت.