ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: شیرین ترین خاطره تصویب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۸ برای اشتغالزایی جوانان و ایجاد صندوق خاص برای هر استان می باشد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با آذرمغان گفت: شیرین ترین خاطره تصویب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۸ برای اشتغالزایی جوانان و ایجاد صندوق خاص برای هر استان می باشد که قطعا تاثیر بسزایی در رفع معضل اصلی خانواده ها و جوانان که بیکاری میباشد خواهد داشت انشالله

تلخ ترین هم عدم تصویب استفاده از توانمندی ( بازنشسته نشدن تا ۴۰ سال خدمت ) جانبازان ۲۵ درصد بود که کمیسیون اجتماعی خیلی در این موضوع زحمت کشیده بود.

 

 

انتهای پیام/