روح الله ایزدخواه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، در ارزیابی خود پیرو اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و پافشاری برخی دستگاه ها در زمینه عدم اجرای قانون بیان کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی در چند ماه اخیر با قدرت اجرای این قانون مهم را در کشور آغاز […]

روح الله ایزدخواه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، در ارزیابی خود پیرو اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و پافشاری برخی دستگاه ها در زمینه عدم اجرای قانون بیان کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی در چند ماه اخیر با قدرت اجرای این قانون مهم را در کشور آغاز کرد.

وی با اشاره به شکل گیری برخی کمیته ها در این وزارتخانه جهت اجرای قانون بیان کرد: در ادامه ستاد تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار در کشور شکل گرفت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در عمل درباره اجرای این قانون بازخورد خوبی را در جامعه دریافت نکردیم و بعضا سازمان ها این قانون را دور می زنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به عنوان مثال برای اجرای این قانون در کشور زمان تعیین شد و مقرربود که دستگاه ها باید ظرف پانزده رو به تقاضاها مبنی بر صدور مجوزکسب و کار پاسخ بدهند، و اگرنه مجوز، صادر شده قلمداد می شود اما این دستگاه ها در موعد پاسخگویی به متقاضی، در سامانه مذکور درج می کنند که تقاضای شما در دست بررسی است تا بدین نحوه هم جواب داده باشند و هم کاری را انجام ندهند.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: بنابراین چنین اتفاقاتی در جریان اجرای قانون در کشور رخ می دهد که باید با این مسئله برخورد جدی شود و عزم جدی در اجرای قانون شکل گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: قانون هر چقدر هم دقیق نوشته شده باشد کار اجرا را نمی کند بنابراین سماجت در اجرا و برخورد با متخلفین باید مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار