هر اقدامی که وحدت و اتحاد سه بخش انگوت، موران، مرکزی را هدف قرار گیرد، اگر مغرضانه نباشد حماقت و اگر با مقاصد خاص صورت گیرد قطعا خیانت است.

به گزارش آذرمغان، تفرقه افکنی و ایجاد کدورت و دشمنی در بین بخش های تابعه گرمی مغان ظلمی نابخشودنی در حق مردمان بی ریا و با صفای شهرستان گرمی است.

هر اقدامی که وحدت و اتحاد سه بخش انگوت، موران، مرکزی را هدف قرار گیرد، اگر مغرضانه نباشد حماقت و اگر با مقاصد خاص صورت گیرد قطعا خیانت است.

در شرایط کنونی همدلی، وفاق و اتفاق یک ضرورت و لازمه توسعه شهرستان گرمی و حل مشکلات و موانع موجود است.

متاسفانه از دیرباز دست های پیدا و پنهان برای نیل به مقاصد و منافع سیاسی خود، موضوعات سخیفی همچون تبعیض را برای ایجاد اختلاف قومی قبیله ای مطرح می کنند که آفت توسعه گرمی و اتفاقا عامل اصلی بسیاری از عقب ماندگی هاست.

انتظار می رود در شرایط حساس کنونی که شهرستان گرمی نیاز مبرم به وحدت دارد از طرح موارد بی اساس و غیر ضرور که هیچ خیری در آن نیست پرهیز شود و در این امر مهم از معتمدین و افرادی که تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه تعیین سرنوشت این شهرستان هستند بیش از همه انتظار است.

انتهای پیام/

  • نویسنده : علی شهابی