علی بهشتی با بیان اینکه تا این لحظه جواب آزمایش ۲۲ نفر مثبت قطعی است، گفت: از ۴۴ نفر افرادی که آزمایش گرفته شده است، ۲۲ نفر مثبت و ۲۲ نفر منفی بوده است.

به گزارش آذرمغان به نقل از آزادلو، علی بهشتی با بیان اینکه تا این لحظه جواب آزمایش ۲۲ نفر مثبت قطعی است، گفت: از ۴۴ نفر افرادی که آزمایش گرفته شده است، ۲۲ نفر مثبت و ۲۲ نفر منفی بوده است.

وی با بیان اینکه اکنون ۲۹ بیمار مشکوک به این بیماری در مراکز تعیین شده بستری و منتظر جواب آزمایش هستند، افزود: تعداد ۱۰ نفر مبتلا به کرونا در این شهرستان نیز بهبود یافته اند.

مقام عالی دولت در گرمی مغان بیان کرد: ما محل دانشکده پرستاری را برای بستری بیماران کرونا آماده کرده ایم اما راه اصلی مبارزه با این بیماری درمان نیست و باید خود مردم پیشگیری کنند.

بهشتی در پایان گفت: با هر فروشگاهی از هر اصناف غیر ضروری که به دستورات تعطیلی بی توجه باشند برخورد خواهیم کرد. اولویت ما برخورد قهری نیست اما در صورت بی توجهی، هیچ تعارفی در این زمینه نداریم.