تشییع پیکر ۳ شهید حادثه تروریستی سراوان در مشهد مقدس انتهای پیام/ منبع خبر: مهر

تشییع پیکر ۳ شهید حادثه تروریستی سراوان در مشهد مقدس
انتهای پیام/
منبع خبر: مهر