عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

به گزارش آذرمغان، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر ولی اسماعیلی نماینده گرمی به وزیر آموزش پیرامون لزوم رسیدگی به وضعیت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرمی با توجه به رسیدن فصل آموزش.

انتهای پیام/