مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل گفت: تداخل قوانین و مقررات دست و پاگیر در بین دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به بزرگترین مانع در مسیر تولید تبدیل شده است.

به گزارش آذرمغان به نقل از بازار، قاسم رحیمی اظهار کرد: در تحقق شعار سال که بر پایه تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده، در کنار رفع موانع اداری، بانکی و نهادهای شبه دولتی ضرورت دارد قوانین به گونه‌ای اصلاح شود تا موازی‌کاری و عدم شفافیت مشکل جدیدی را به وجود نیاورد.
وی تصریح کرد: آنچه که در این زمینه مورد غفلت قرار گرفته تداخل قوانین و مقررات بین دستگاه‌هایی است که صادرکننده مجوز تولید و بهبود فضای کسب و کار هستند که این خود بر دامنه مشکلات افزوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل ضرورت اصلاح قوانین را با توجه جدی نمایندگان مجلس یادآور شد و گفت: در کنار اصلاح قوانین فرادستی، صدور بخشنامه‌ها و برخی از آیین‌نامه‌ها به صورت داخلی آن هم به شکل مکرر موانعی را به وجود آورده که باید به سرعت رفع شود.
رحیمی نمونه این موانع را مشکل شکل گرفته در ثبت شرکت‌ها بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت اسناد استان اعلام کرد و افزود: باید به نحوی این موانع برطرف شود تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در مسیر دریافت مجوز با دلسردی و ناامیدی روبه‌رو نشوند.
وی ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و دقت در مانع‌زدایی‌ها را به عنوان یک اصل اساسی یادآور شد و خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات مربوط به قوانین بین دستگاهی است که اصلاح آن می‌تواند به نفع تولید و رونق اشتغال باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل اضافه کرد: ما در سالجاری سعی خواهیم کرد تا به نوبه خود هم در بخش تعاون و هم کار و امور اجتماعی قوانین و مقررات زاید و غیرضرور را از پیش رو برداشته و به تقویت تولید، اشتغال و کارآفرینی در همه حوزه‌ها کمکی راستین بکنیم.

انتهای پیام/