اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طبق آخرین آمار و اطلاعات اخذ شده میزان تحقق و تخصیص بودجه اشتغالزایی با توجه به اینکه چندین ماه از سال سپری شده، خیلی کم بوده است.

ولی اسماعیلی در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، در ارزیابی خود درباره تحقق بودجه اشتغالزایی گفت: بودجه اشتغالزایی در قالب تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مدنظر قرار گرفت.

وی بیان کرد: طبق آخرین آمار و اطلاعات اخذ شده میزان تحقق و تخصیص بودجه اشتغالزایی با توجه به اینکه چندین ماه از سال سپری شده، خیلی کم بوده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: ما پیرو تخصیص تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۱ جلساتی را در کمیسیون اجتماعی برگزار کردیم و مشغول پیگیری این موضوع هستیم تا نتیجه نهایی را اتخاذ کنیم.

وی تاکید کرد: مسئولین قول و وعده هایی داده اند تا ظرف یک الی دو ماه آینده این بودجه به طور کامل پرداخت شود و منابع بیشتری در این بخش تخصیص داده شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تخصیص بودجه اشتغالزایی امری ضروری است، بیان کرد: معیشت و اشتغال دو موضوع بسیار مهم هستند که باید به درستی به آن بپردازیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: متاسفانه آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه آنطور که باید قانون در این بخش اجرا شود، کاری انجام نداده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس بیان کرد: به اعتقاد بنده ساختار سازمان برنامه و بودجه باید تغییراتی داشته باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چرایی این موضوع بیان کرد: ساختار فعلی سازمان برنامه و بودجه جوابگوی نیازهای کشور نیست به عنوان مثال؛ در حال حاضر تفاهم نامه هایی که می بایست بین ادارات رد و بدل شده و تخصیص هایی که باید در زمینه موضوعات عمرانی مدنظر قرار گیرد هنوز در مناطق سردسیر به مانند استان اردبیل مدنظر قرار نگرفته و هیچ گونه تفاهم نامه ای امضا نشده است این در حالی است که استانی مثل اردبیل به دلیل مسائل آب و هوایی یک ماه بیشتر فرصت کار عمرانی ندارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بنابراین ما تاکیدمان بر این است که باید ساختار سازمان برنامه و بودجه تغییر کند و بیشتر اختیارات به استانداران داده شود و البته رئیس جمهور هم چنین قول و وعده را داده بودند.

نماینده مردم گرمی در مجلس بیان کرد: اگر چنین اتفاقی رخ ندهد بروکراسی مزاحم بوده و کارها به هم گره خواهد خورد.

انتهای پیام/