تخریب محل اجتماع معتادان متجاهر در محله آقاجان کرمانشاه انتهای پیام/ منبع خبر: مهر

تخریب محل اجتماع معتادان متجاهر در محله آقاجان کرمانشاه
انتهای پیام/
منبع خبر: مهر