سید غنی نظری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به سرنوشت تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: زحمات زیادی برای به سرانجام رساندن تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از سوی نمایندگان کشیده شد. وی تاکید کرد: در حال حاضر هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از سازمان […]

سید غنی نظری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به سرنوشت تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: زحمات زیادی برای به سرانجام رساندن تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از سوی نمایندگان کشیده شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هم تشکیل شده است با این حال این طرح را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده بودند و متاسفانه برخی از اعضای این کمیسیون هم دوستی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تا به امروز هم این کمیسیون در رابطه با این تحقیق و تفحص کاری نکرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی به وزارت اقتصاد نزدیک است، بیان کرد: از این رو اگر تحقیق و تفحصی در زمینه وزارت اقتصادی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود، نتیجه ای نخواهدگرفت و باید اینگونه طرح ها به کمیسیون های دیگری ارجاع شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در حال حاضر تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده و تاکنون هم هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی با اشاره به محورهای اصلی تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: توزیع ناعادلانه امکانات درمانی از جمله محورهای مهم این تحقیق و تفحص است چراکه ما در یک بیمارستانی شاهد حضور پزشکان متخصص هستیم و اما در بیمارستانی دیگر یونیت دندانپزشکی وجود ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تبعیض در پرداخت حقوق از جمله سایر محورهای این تحقیق و تفحص قلمداد می شود. چرا باید بازنشسته تامین اجتماعی با بازنشسته اداره کار تفاوتی داشته باشد. متاسفانه ارقام دریافتی این دوبخش تفاوتی زیادی با هم دارند.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار