ولی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس در زمینه تغییر حق بیمه کارگران ساختمانی بیان کرد: پیرو این مصوبه نحوه محاسبه دریافت و حق بیمه کارگران ساختمانی تغییر کرد و امیدواریم شورای نگهبان هم با این مصوبه موافقت کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید […]

ولی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس در زمینه تغییر حق بیمه کارگران ساختمانی بیان کرد: پیرو این مصوبه نحوه محاسبه دریافت و حق بیمه کارگران ساختمانی تغییر کرد و امیدواریم شورای نگهبان هم با این مصوبه موافقت کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک میلیون و دویست هزار نفر کارگر ساختمانی داریم که کارت مهارت دارند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: از این یک میلیون و دویست هزار نفر کارگر ساختمانی تعداد ۷۰۰ هزار نفرآنها بیمه هستند و ۵۰۰ هزار نفر از آنها پشت نوبت هستند.

این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین صندوق تامین اجتماعی توانایی تامین بیمه این عزیزان را ندارد لذا ما محاسبات جدیدی که در این بخش انجام دادیم، سعی کردیم این مشکل را حل کنیم.

وی درباره نحوه این محاسبات گفت: براساس هر متر مربع ۴ درصد از دستمزد ماهیانه برای کارگران در شهر در نظر گرفته می شود و یک درصد دستمزد ماهیانه کارگران در روستاها خواهد بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: براساس محاسباتی که مجلس و سازمان تامین اجتماعی انجام داد و این مبالغی که دریافت خواهد شد ما می توانیم این ۵۰۰ هزار نفری که در پشت نوبت هستند، تامین کنیم.

وی با اشاره به تمدید سالیانه قانون بیان کرد: بعد از این هم اگر افرادی کارگر ساختمانی بودند و کارت مهارت داشتند، می توانند از این منابع استفاده کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: انشاالله بتوانیم کسری ۱۴ هزار میلیارد تومان را در این بخش با این محاسابات جدید و قوانین تامین کنیم.

وی تاکید کرد: این مصوبه بعد از تائید شورای نگهبان لازم الاجرا بوده و به صندوق تامین اجتماعی ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار