چهار نفر از کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گرمی #تایید_صلاحیت شدند.

به گزارش آذرمغان، چهار نفر از کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گرمی #تایید_صلاحیت شدند.
۱) هادی رزمجو
۲) کریم تقی زاده درمانلو
۳) پرویز صدیقی
۴) ولی اسماعیلی