سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی از مسافران و رانندگان تاکسی خواست؛ بیش از دو مسافر در صندلی عقب تاکسی ها سوار نشوند.

به گزارش آذرمغان، سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی از مسافران و رانندگان تاکسی خواست؛ بیش از دو مسافر در صندلی عقب تاکسی ها سوار نشوند.

در اطلاعیه این سازمان آمده است:

از شهروندان محترم تقاضا داریم برای حفظ سلامتی خود از سوار شدن در خودرویی که بیش از دو مسافر در صندلی عقب سوار می باشد، اجتناب کنند.

رعایت فاصله حداقل یک متری در محل های شلوغ و نشستن با فاصله یک صندلی در خودروها بخصوص تاکسی ها، می تواند از شیوع ویروس کرونا پیشگیری کند.

انتهای پیام/