راه های دوستی با طبیعت در کارگاهی به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گرمی آموزش داده شد.

به گزارش آذرمغان، راه های دوستی با طبیعت در کارگاهی به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گرمی آموزش داده شد.

در این کارگاه با هدف پاسخگویی به کنجکاوی کودکان درباره مسائل زیست محیطی، مباحثی درباره توجه به پاکیزگی و حفظ محیط زیست مطرح شد.

مسئول امور اجتماعی و فرهنگی فرمانداری گرمی گفت: این کارگاه برای ترویج راهکارهای دوستی با طبیعتی که زندگیمان به آن گره خورده است برگزار شد. 

رشیدی افزود: در این کارگاه اعضا پس از آموزش مفاهیم محیط زیست با امضا شعار (نه به کیسه های پلاستیکی) متعهد شدند تا کمتر از پلاستیک استفاده کنند و کیسه های پارچه ای را جایگزین کنند.
مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گرمی افزود: کودکان باید بیاموزند احترام به طبیعت از گوشه قاب زندگیشان خارج نشود و به این باور برسند که هرچند کوچک اند اما سهم بزرگی در آینده زمین دارند تا پاک بماند.
قلی زاده گفت: این برنامه  با هدف آشنایی کودکان با طبیعت و تلاش برای حفظ و نگهداری از محیط زیست اجرا شد.
تجلیل از برترین ها، امضای پارچه نوشته با موضوع نه به کیسه های پلاستیکی، نقاشی و توزیع کیسه های پارچه ای، از دیگر برنامه های این مراسم بود.